francuska

Dokumenta koja možete prevesti

Prevod zvaničnog dokumenta zahteva dobro poznavanje pravnog sistema države Srbije i države kojoj pripada jezik sa koga prevodimo. Terminologija u oblasti prava ima sasvim drugo značenje i upotrebu od svakodnevnog govornog jezika. Dokumenta koja prevodimo su raznolika po sadržaju i formi. Obično su sadržaji takvih tekstova komplikovani i zahtevni. Spremni smo da vam pomognemo u…

prevod-na-francuski

Način prevoda na francuski

Pošto uradimo analizu dokumenta, izradićemo ponudu projekta. Po prihvaćenoj ponudi počinjemo realizaciju prevoda. Prevedeni dokument se prosleđuje lektoru. Lektura obuhvata kompletnu jezičku lekturu prevedenog teksta (uklanjanje pravopisnih i gramatičkih grešaka i stilsko usaglašavanje sa duhom ciljanog jezika). Nakon toga, materijal je spreman za preuzimanje. Prevodioci naše agencije imaju veliko iskustvo, obrazovanje i interesovanje i u…